Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens drift, og består hovedsageligt af forældre til gymnaster. Desuden udpeges der også et medlem blandt forenings trænere.

Bestyrelsens opgave er først og fremmest at sørge for, at foreningen har holdaktiviteter inden for gymnastik og bevægelse rettet mod medlemmerne. Derudover arrangerer bestyrelsen en række begivenheder i løbet af en sæson. Det er foreningens fastelavnsfest og lokalopvisning men også ferieaktiviteter som bl.a. vores Summer Gym Camp. Endelig varetager bestyrelsen også foreningens interesser ved lokalefordeling og i samarbejdet med hallernes personale, Egedal kommune samt vores hovedorganisation, DGI.

Alle, som er medlem af foreningen, eller forældre til medlemmer i foreningen, kan opstille til foreningens bestyrelse på den årlige generalforsamling. Modtager man valg, er dette for en 2-årig periode. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.

Her kan du se en oversigt over bestyrelsens medlemmer og rollefordelingen.  

  • Formand Johnna Elmegård Brahe, Telefon 30 24 45 24 (træffes mellem kl. 19-21), e-mail: formand@stenloesegymnastik.dk

  • Næstformand Caroline Ingvorsen, Telefon 24 68 27 40, e-mail: c_ingvorsen@hotmail.com

  • Redskabsansvarlig Martin Pedersen, Telefon 21 15 04 02 og e-mail: martinabropedersen@yahoo.dk

  • Kursusansvarlig Christina Eltorp, Telefon 29 44 41 49 og e-mail: cf-eltorp@mail.tele.dk

  • Kommunikationsansvarlig Christian Gundtoft Mose, Telefon 31 66 42 21 og e-mail: christian.gundtoft.mose@mediability.com

  • Trænerrepræsentant Marika Flytkjær Barsøe, Telefon 42 36 50 99 og e-mail: flytbar.marika@gmail.com