Stenløse Gymnastik er en medlemsforening.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. oktober. Ligeledes kan der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i foreningen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som på vegne af medlemmerne har det overordnede ansvar for foreningens drift.

Vedtægterne udstikker retningslinjerne for foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde.

Du kan læse foreningens vedtægter her.