Bestyrelsen

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for foreningens drift, og består hovedsageligt af forældre til gymnaster. Desuden udpeges der også et medlem blandt forenings trænere.

Bestyrelsens opgave er først og fremmest at sørge for, at foreningen har holdaktiviteter inden for gymnastik og bevægelse rettet mod medlemmerne. Derudover arrangerer bestyrelsen en række begivenheder i løbet af en sæson. Det er foreningens halloweenfest og lokalopvisning men også ferieaktiviteter som bl.a. vores Summer Gym Camp. Endelig varetager bestyrelsen også foreningens interesser ved lokalefordeling og i samarbejdet med hallernes personale, Egedal kommune samt vores hovedorganisation, DGI.

Alle, som er medlem af foreningen, eller forældre til medlemmer i foreningen, kan opstille til foreningens bestyrelse på den årlige generalforsamling. Modtager man valg, er dette for en 2-årig periode. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.

Her kan du se en oversigt over bestyrelsens medlemmer:


  • Formand 

        Julie Lykkegaard Gjøe

        e-mail: stengymnastik@gmail.com


         Christian Gundtoft Mose, 

         e-mail: christian@mose.nu


         Christina Eltorp, 

         e-mail: cstengym@gmail.com

         

         Mie Bolvig Sørensen

         e-mail: miebolvigsoerensen@gmail.com


         Hannah Elsted (trænerrepræsentant) 

         e-mail: hannah@elsted.com